Ehorzketak

« Ni naiz piztea eta bizia ; nere baitan sinesten duena, hilik ere, biziko da. Eta nere baitan sinetsiz bizi dena, ez da betirako hilen ». Joani 11, 25-26